Nieuws

De indexering en inning van alimentatie

Alimentatie, zowel voor kinderen als voor de ex-partner worden jaarlijks op grond van de wet geïndexeerd. De minister bepaalt jaarlijks het percentage. In 2015 bedraagt de indexering 0,8%.

De betaler van de alimentatie dient dit zelf jaarlijks door te voeren.

In de praktijk blijkt dit vaak niet te gebeuren. Indien u de indexering niet in het echtscheidingsconvenant hebt uitgesloten, of de rechter het niet heeft uitgesloten, dan kan de ontvanger aanspraak maken op de indexering.

Dit kan ook nog met terugwerkende kracht. Dit betreft een geldvordering en de wet bepaalt dat deze na vijf jaren verjaart. Iedere maand verjaart er dan een maand van vijf jaar terug. Na vijf jaar kunt u het derhalve niet meer innen, tenzij u tussentijds de verjaring hebt gestuit. Een stuiting betekent dat de termijn van vijf jaar opnieuw start. Dit kan onder meer middels een brief. Regelmatig sta ik cliënten bij die nooit aanspraak hebben gemaakt op de indexering om de lieve vrede te bewaren. Het achterstallige bedrag kan dan aardig zijn opgelopen. Let daarbij goed op de net genoemde verjaringstermijn!

Indien er geen indexering heeft plaatsgevonden dient dat voor het nu verschuldigde maandbedrag wel te worden doorgerekend. U kunt derhalve nu direct het hogere bedrag per maand vorderen. Op internet zijn verschillende sites beschikbaar waar u dit kunt berekenen.

Mijn advies is eerst te proberen uw ex-partner te bewegen de indexering te betalen, lukt dat niet dan zijn er mogelijkheden betaling af te dwingen.

Beschikt u over een zogenaamde executoriale titel, dat is bijvoorbeeld de uitspraak van de rechter, dan kunt u zich wenden tot het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Het LBIO int bijdragen die niet ouder zijn dan 6 maanden. Het LBIO brengt de kosten in rekening bij de betalingsplichtige. Dit noemt het LBIO de opslagkosten en deze bedragen 15% van de achterstand. U kunt via https://www.lbio.nl meer informatie vinden en aldaar kunt u ook de formulieren vinden die nodig zijn om de opdracht te geven. Voor de opdrachtgever werkt het LBIO gratis.

Een andere optie is dat u de deurwaarder inschakelt. Deze kan ook oudere achterstanden, mits niet verjaard, innen. De deurwaarder zal wel kosten bij u in rekening brengen.

Hebt u vragen, dan kunt u altijd even contact opnemen.

Martijn Kalle

 

« Ga naar archief