Nieuws

Nog meer onduidelijkheid over de kinderalimentatie?

Sinds 1 januari 2013 is de wijze van berekenen van kinderalimentatie gewijzigd. Sinds 1 januari 2015 is de discussie daarover nog heviger geworden vanwege de alleenstaande-ouderkop die op grond van de aanwijzingen uit het Trema-rapport in mindering gebracht dient te worden op de behoefte van de kinderen. Dit leidt tot veel lagere kinderalimentatie en in vele gevallen zelfs tot de conclusie dat vaders geen alimentatie meer behoeven te betalen.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft  zogeheten “prejudiciële vragen” aan de Hoge Raad gesteld of deze wijze van berekenen wel juist is.

De Advocaat-Generaal, die de Hoge Raad adviseert, heeft  deze maand de conclusie getrokken dat het hele kindgebonden budget, waaronder ook de alleenstaande-ouderkop, niet moet worden afgetrokken van de behoefte van de kinderen maar moet worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het kindgebonden-budget ontvangt. Kortom, een afwijking van de huidige wijze van berekenen.

De Hoge Raad maakt een eigen afweging en hoeft het advies van de A-G niet op te volgen. Het is nu afwachten op de Hoge Raad. Indien de Hoge Raad het advies volgt, kan dat misschien wel tot gevolg hebben dat alle vanaf 1 januari 2013 vastgestelde bijdragen opnieuw berekend moeten worden.

Voor advocaten, rechters en vooral de ouders is deze onduidelijkheid zeer vervelend.

Zodra er duidelijkheid is van de Hoge Raad, zullen wij u nader informeren.

 

Zie ook: https://www.rechtspraak.nl en http://cassatieblog.nl

Martijn Kalle

 

« Ga naar archief