Nieuws

Recht voor jou

De website rechtspraak.nl is bij velen wel bekend. Op de website is veel algemene informatie te vinden over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak. Ook nieuwsberichten over bekende rechtszaken en wetgeving zijn hier terug te vinden.

Onbekender is echter de site www.rechtvoorjou.nl . Tijdens een cursus  jeugdrecht werd ik recentelijk op het bestaan van deze site gewezen. Het is een site speciaal voor jongeren.

Over allerlei onderwerpen wordt informatie verstrekt, zoals “Mijn ouders gaan scheiden”, “Ik heb gespijbeld” of “Ik word onder toezicht gesteld”.

Het recht en de procedures worden telkens op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Al met al een aanrader voor ieder kind dat om wat voor reden dan ook naar de kinderrechter toe moet.

Claudine Kouijzer

 

« Ga naar archief