Nieuws

Nieuwe alimentatiewet een feit

Het heeft jaren geduurd, maar nu is het dan bijna zover. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe alimentatiewet. Het lijkt er niet eenvoudiger op geworden.

De huidige wet is duidelijk. De maximale alimentatietermijn is twaalf jaar, tenzij het huwelijk korter heeft geduurd dan vijf jaar en partijen gezamenlijk geen kinderen hebben. In

dat geval is de maximale alimentatietermijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

 

Nu krijgen we andere termijnen. Het uitgangspunt is dat de maximale alimentatietermijn gelijk gesteld wordt aan de helft van het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd, maar met een maximum van vijf jaar.

 

Er zijn uitzonderingen:

  • Indien er minderjarige kinderen zijn, dan dient de alimentatie te worden doorbetaald totdat het jongste kind twaalf jaar is geworden.
  • Wanneer een huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, dan kan de alimentatie duren tot de AOW-leeftijd.
  • Een alimentatiegerechtigde die ouder is dan vijftig jaar en vijftien jaar met de alimentatieplichtige getrouwd is geweest, behoudt tien jaar lang recht op alimentatie.

Deze laatste uitzondering zal naar verwachting over enkele jaren vervallen.

De nieuwe regels gaan hoogstwaarschijnlijk gelden vanaf 1 januari 2020. De wet heeft geen effect op huidige alimentatieverplichtingen. De wet geldt alleen voor echtscheidingen vanaf 1 januari 2020. Dit heeft tot gevolg dat het voor mensen die gaan scheiden grote gevolgen kan hebben op welk moment het verzoek wordt ingediend. De rechter zal in schrijnende gevallen het laatste woord houden, maar hoe dit in de praktijk gaat uitvallen is nu nog geheel onduidelijk.

Er is nu in ieder geval duidelijkheid gekomen omtrent de duur van de partneralimentatie. Deze is verkort.

Ook de fiscale aftrek van de alimentatie is overigens gewijzigd. De alimentatie wordt steeds minder aftrekbaar en zal in 2023 nog maar aftrekbaar zijn tegen 37,05%.

Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met mr. Martijn Kalle.

 

Martijn Kalle

 

« Ga naar archief