Nieuws

Blog: zittingen tijdens de coronacrisis

Sinds vorige week dinsdag zijn de rechtbanken gesloten en vinden er geen zittingen plaats tot 6 april 2020. Ons kantoor heeft een echte procespraktijk. We gaan normaal wekelijks meerdere keren naar de rechtbanken en de gerechtshoven. Nu gaan alleen de zogenaamde urgente zaken nog door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven, omdat het raakt aan de rechten van verdachten en/of rechtzoekenden.

De eerste urgente zaak had ik gelijk al vorige week dinsdag. In de strafzaak Hrieps diende een pro-forma zitting. De rechtbank moest beslissen over de voortduring van de voorlopige hechtenis van de verdachten, waaronder onze cliënt. De verdachten wilden geen afstand doen van hun recht om aanwezig te zijn bij de zitting. De zitting ging door, maar in aangepaste vorm. Zo zaten de verdachten niet zoals gebruikelijk gebroederlijk naast elkaar, maar in een rechte lijn met telkens een door de rechtbank bepaalde afstand tussen hen in. De pers zat in het afgesloten gedeelte van de publieke tribune; achter het glas. De advocaten namen plaats in de ruimte waar normaal het publiek zit. Telkens met veel afstand ertussen. Alleen de officier van justitie en de meervoudige kamer zaten op hun gebruikelijke plek.

De rechtbank is in deze zaak meegegaan met het verzoek van de verdachten om hen te schorsen, mede vanwege de coronacrisis. In deze zaak moeten namelijk bij de rechter-commissaris nog diverse getuigen worden gehoord. Door de coronacrisis is niet duidelijk wanneer deze verhoren plaats kunnen vinden en wanneer er een inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal zijn.

Verder heb ik inmiddels ook zittingen gehad met betrekking rond zorgmachtigingen. Deze zittingen vonden per conference call plaats. De rechter belde de advocaat, psychiater en de cliënt op. Ondanks het feit dat iedereen zich op een andere plaats bevindt, betreffen het wel gesloten zittingen. Het is dus niet de bedoeling dat er anderen meeluisteren. Het was goed merkbaar dat de non-verbale communicatie in deze zaken normaal  een grote rol speelt. Er moest daardoor goed worden doorgevraagd door de rechters. De rechtbank nam gelukkig ruim de tijd om de zaken af te doen.

Ook een familierechtelijke urgente zaak over een uithuisplaatsing vond per conference call plaats. De cliënt was gestrand in het buitenland omdat er geen vliegtuigen meer naar Nederland vlogen. Een conference call bood uitkomst. Gelukkig is de cliënt inmiddels toch weer in Nederland en wordt het traject tot terug thuisplaatsing van het kind ingezet.

Het is prettig dat de urgente zaken doorgang vinden. De hoeveelheid aangehouden zaken is echter enorm. Hopelijk kunnen de zittingen snel weer hervat worden en zo niet dan is het prettig ook de andere (kleinere) zaken per conference call of op een andere manier snel kunnen worden behandeld. Maar niet iedere zaak leent zich hiervoor. Het is voor de cliënten echter wel belangrijk dat de zaken niet te lang blijven liggen. Zeker omdat cliënten soms al maanden op de zitting wachten en er behoefte is aan duidelijkheid. Het blijft vooralsnog afwachten en de komende periode zo goed als mogelijk met alle betrokken personen en instanties samenwerken om  ieders gezondheid te waarborgen, maar ook te zorgen dat er nog steeds recht kan worden gesproken.

Claudine Kouijzer

 

« Ga naar archief