Alimentatieindexering 2021

Alimentatieindexering 2021

Ieder jaar wordt door het ministerie bepaald met welk percentage de alimentatie voor ex-partners en voor kinderen moet worden aangepast. Per 1 januari 2021 dient de alimentatie met 3% te worden verhoogd. Regelmatig krijg ik de vraag of de indexering alleen geldt als de alimentatiegerechtigde er om vraagt. Dat is niet het geval. De indexering… Lees meer »

Vacature secretaresse

Wij zijn per direct op zoek naar een juridisch secretaresse voor 24-32 uur per week.  Kalle advocatuur is een klein kantoor dat gespecialiseerd is in familie-, jeugd- en strafrecht. Op ons kantoor heerst een informele, maar professionele sfeer.  Er werken thans twee advocaten en 1 secretaresse in deeltijd.   Het takenpakket : –          Agendabeheer en… Lees meer »

Kantoor weer open!

In navolging van de rechtbanken, die weer zijn gestart met zittingen, is ook ons kantoor weer open. Langzaam terug naar de oude situatie, met een aantal aanpassingen. Zo hebben wij een scherm van plexiglas in onze spreekruimte geplaatst en verzoeken wij u uw handen te desinfecteren met de gel die op de tafel in de… Lees meer »

Sinds vorige week dinsdag zijn de rechtbanken gesloten en vinden er geen zittingen plaats tot 6 april 2020. Ons kantoor heeft een echte procespraktijk. We gaan normaal wekelijks meerdere keren naar de rechtbanken en de gerechtshoven. Nu gaan alleen de zogenaamde urgente zaken nog door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan… Lees meer »

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland, willen wij u graag informeren over hoe wij hiermee omgaan voor zowel uw als onze veiligheid. Zolang het kan en mag zullen wij ons kantoor open houden. Telefonisch en per e-mail zijn wij zoals altijd bereikbaar. Afspraken houden we voorlopig zo veel… Lees meer »

Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De  Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) houdt dan op te bestaan. De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. De Wzd is gericht op… Lees meer »

Kalle advocatuur 10 jaar!

Deze week bestaat Kalle Advocatuur 10 jaar. Martijn Kalle is als eenmanszaak gestart in 2009. In 2010 is  mr. Claudine Kouijzer bij het kantoor gaan werken. Ook zijn 2 secretaresses toegevoegd aan het team. In het secretariaat werken thans Ciska Joosse en Desirée Hufman. Zij zijn vaak uw eerste aanspreekpunt. In deze 10 jaar hebben wij… Lees meer »

Vacature secretaresse!

Wij zoeken  ter ondersteuning van ons team een enthousiaste collega voor 24 – 36 uur per week .   Takenpakket: –          Agendabeheer en termijnbewaking; –          Uitwerken stukken met dictafoon; –          E-mail verkeer; –          Correspondentie verwerken en afhandelen; –          Telefonisch contact met cliënten en ketenpartners; –          Archiveren; –          Alle overige ondersteunende werkzaamheden.   Wat wordt er… Lees meer »

Recht voor jou

De website rechtspraak.nl is bij velen wel bekend. Op de website is veel algemene informatie te vinden over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak. Ook nieuwsberichten over bekende rechtszaken en wetgeving zijn hier terug te vinden. Onbekender is echter de site www.rechtvoorjou.nl . Tijdens een cursus  jeugdrecht werd ik recentelijk… Lees meer »

Onontbeerlijk in de rechtszaal en te vinden op de tafel van de rechter: de wetboeken van Strafrecht en Strafvordering. In het Wetboek van Strafvordering staan de regels rond de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het bevat de regels die de politie, het OM en de rechters in acht moeten nemen bij de opsporing, vervolging… Lees meer »