VERHUISD!

VERHUISD!

Vanaf 1 oktober is ons nieuwe adres: Oostperkweg 37, 4332 SB Middelburg

Alimentatieindexering 2021

Ieder jaar wordt door het ministerie bepaald met welk percentage de alimentatie voor ex-partners en voor kinderen moet worden aangepast. Per 1 januari 2021 dient de alimentatie met 3% te worden verhoogd. Regelmatig krijg ik de vraag of de indexering alleen geldt als de alimentatiegerechtigde er om vraagt. Dat is niet het geval. De indexering… Lees meer »

Vacature secretaresse

Wij zijn per direct op zoek naar een juridisch secretaresse voor 24-32 uur per week.  Kalle advocatuur is een klein kantoor dat gespecialiseerd is in familie-, jeugd- en strafrecht. Op ons kantoor heerst een informele, maar professionele sfeer.  Er werken thans twee advocaten en 1 secretaresse in deeltijd.   Het takenpakket : –          Agendabeheer en… Lees meer »

Kantoor weer open!

In navolging van de rechtbanken, die weer zijn gestart met zittingen, is ook ons kantoor weer open. Langzaam terug naar de oude situatie, met een aantal aanpassingen. Zo hebben wij een scherm van plexiglas in onze spreekruimte geplaatst en verzoeken wij u uw handen te desinfecteren met de gel die op de tafel in de… Lees meer »

Sinds enkele jaren geldt voor ouders van wie een kind uit huis is geplaatst dat zij vaak het gezag kwijtraken. De wet biedt die mogelijkheid als de aanvaardbare termijn is verstreken. Daarmee wordt bedoeld dat een kind binnen een redelijke termijn moet weten waar het aan toe is; gaat het ooit weer thuis bij de ouder(s) wonen… Lees meer »

Sinds vorige week dinsdag zijn de rechtbanken gesloten en vinden er geen zittingen plaats tot 6 april 2020. Ons kantoor heeft een echte procespraktijk. We gaan normaal wekelijks meerdere keren naar de rechtbanken en de gerechtshoven. Nu gaan alleen de zogenaamde urgente zaken nog door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan… Lees meer »

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland, willen wij u graag informeren over hoe wij hiermee omgaan voor zowel uw als onze veiligheid. Zolang het kan en mag zullen wij ons kantoor open houden. Telefonisch en per e-mail zijn wij zoals altijd bereikbaar. Afspraken houden we voorlopig zo veel… Lees meer »

Met ingang van 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie beperkt tot 5 jaar, behoudens enkele uitzonderingen. Dit betreft de situatie voor de alimentatiegerechtigde; de persoon die het ontvangt. Deze ontvangt bij echtscheidingen vanaf 2020 minder lang alimentatie. Er zijn nu ook door het kabinet wijzigingen doorgevoerd aan de zijde van de alimentatieplichtige;… Lees meer »

Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De  Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) houdt dan op te bestaan. De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. De Wzd is gericht op… Lees meer »

Nieuwe alimentatiewet een feit

Het heeft jaren geduurd, maar nu is het dan bijna zover. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe alimentatiewet. Het lijkt er niet eenvoudiger op geworden. De huidige wet is duidelijk. De maximale alimentatietermijn is twaalf jaar, tenzij het huwelijk korter heeft geduurd dan vijf jaar en partijen gezamenlijk geen kinderen hebben. In dat geval… Lees meer »