Alimentatie, kan de behoefte verbleken door tijdsverloop?

  Het wetsvoorstel voor wijziging van de partneralimentatie is recent door de politiek onder het stof vandaan gehaald. De discussie omtrent de grondslag van de alimentatie en de duur ervan kan dus worden hervat. Nu is in het gros van de gevallen de alimentatieduur nog twaalf jaar. Er zijn situaties dat de alimentatiegerechtigde pas na een… Lees meer »

Als student schreef ik voor het vak rechtsvergelijking in 1995 een paper over de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor. Ik vergeleek het Nederlandse rechtssysteem met het Amerikaanse. In tegenstelling tot Nederland, was het in Amerika toen al ondenkbaar dat een advocaat niet bij een verhoor van een verdachte aanwezig zou zijn. Ons hoogste… Lees meer »

In navolging op ons vorige nieuwsbericht over kinderalimentatie het volgende. Er is vooral het laatste jaar veel discussie geweest over de wijze waarop rechters kinderalimentatie vaststellen. Deze discussie had vooral betrekking op het kindgebonden budget dat in mindering werd gebracht op de behoefte van de kinderen. Dit bedrag is vanaf 1 januari 2015 voor alleenstaande… Lees meer »

Sinds 1 januari 2013 is de wijze van berekenen van kinderalimentatie gewijzigd. Sinds 1 januari 2015 is de discussie daarover nog heviger geworden vanwege de alleenstaande-ouderkop die op grond van de aanwijzingen uit het Trema-rapport in mindering gebracht dient te worden op de behoefte van de kinderen. Dit leidt tot veel lagere kinderalimentatie en in… Lees meer »

De laatste maanden is het alcoholslot veel in het nieuws geweest. Het alcoholslot is een startonderbreker die wordt ingebouwd in de auto.  De bestuurder moet voor vertrek en op willekeurige momenten tijdens een rit blazen. Als de bestuurder te veel heeft gedronken, start de auto niet. De kosten van het  alcoholslotprogramma, die door de deelnemer  moeten worden… Lees meer »