Nog meer onduidelijkheid over de kinderalimentatie?

Sinds 1 januari 2013 is de wijze van berekenen van kinderalimentatie gewijzigd. Sinds 1 januari 2015 is de discussie daarover nog heviger geworden vanwege de alleenstaande-ouderkop die op grond van de aanwijzingen uit het Trema-rapport in mindering gebracht dient te worden op de behoefte van de kinderen. Dit leidt tot veel lagere kinderalimentatie en in… Lees meer »

Als jeugdrechtadvocaten krijgen wij regelmatig de vraag of een minderjarige na het plegen van een strafbaar feit “ een strafblad”  heeft. De term strafblad bestaat overigens alleen nog in de volksmond. Sinds 1 april 2004 is de officiële term: ‘uittreksel justitiële documentatie’. De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kent geen aparte regeling voor minderjarigen. Bij… Lees meer »