Nieuws

Vakantieperikelen

Niet alle ouders realiseren zich dat zij bij gezamenlijk gezag de toestemming van hun ex-partner nodig hebben voor een buitenlandse vakantie met de kinderen. Indien u zonder toestemming op vakantie naar het buitenland gaat, maakt u zich strikt genomen zelfs schuldig aan een strafbaar feit! U onttrekt uw kind aan het gezag van de andere gezaghebbende ouder.

Ook maken wij regelmatig mee dat de andere ouder weigert de benodigde toestemming te geven voor de aanvraag van een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of identiteitsbewijs.

Als u van mening bent dat de andere ouder geen goede reden heeft om de toestemming te weigeren, kan aan de rechtbank  –via een verzoekschriftprocedure–  worden verzocht om aan u vervangende toestemming te verlenen.  Als de rechter de vervangende toestemming verleent, dan vervangt de toestemming van de rechter de toestemming van de weigerachtige ouder en kunt u toch op vakantie en/ of een legitimatiebewijs aanvragen!

Indien de tijd dringt, kan in een kort geding om vervangende toestemming worden verzocht.

Alvast een fijne vakantie!

Claudine Kouijzer

 

« Ga naar archief