Nieuws

Strafblad en Verklaring omtrent gedrag

Als jeugdrechtadvocaten krijgen wij regelmatig de vraag of een minderjarige na het plegen van een strafbaar feit “ een strafblad”  heeft. De term strafblad bestaat overigens alleen nog in de volksmond. Sinds 1 april 2004 is de officiële term: ‘uittreksel justitiële documentatie’.

De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kent geen aparte regeling voor minderjarigen. Bij een misdrijf krijgt u altijd een strafblad. Ook overtredingen worden geregistreerd, behalve de eenvoudige verkeersovertredingen die met een bestuursrechtelijke boete worden afgedaan.

De gegevens uit het Justitieel Documentatie Systeem blijven minimaal 30 jaar bewaard. Als de straf langer dan 3 jaar duurt, wordt de termijn verlengd met de duur van die straf. Dus bij een straf van 4 jaar is de bewaartermijn 34 jaar. Bij vrijheidsstraffen van 8 jaar of meer wordt de termijn verlengd met 10 jaar. Bij zedenmisdrijven worden de gegevens pas verwijderd 20 jaar nadat de dader is overleden. Gegevens over overtredingen blijven meestal 5 jaar bewaard. De termijn is 10 jaar als u bent veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een taakstraf.

Voor allerlei beroepen en functies is een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) nodig. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Dienst Justis onderzoek naar het justitiële verleden. De VOG dient aangevraagd te worden bij de gemeente waar u bent ingeschreven. In principe wordt de VOG altijd afgeven als de aanvrager de afgelopen 4 jaar niet meer in aanraking is geweest met justitie. Alleen wanneer er sprake was van een zedendelict, of als de aanvrager de afgelopen 4 jaar in de gevangenis heeft gezeten, wordt er niet zomaar een VOG afgegeven.

Bij het al of niet afgeven van een VOG wordt rekening gehouden met allerlei feiten en omstandigheden, zoals de hoogte van straf, de aard van het strafbare feit, de leeftijd van de betrokkene, eventuele antecedenten enz. Hier is de leeftijd dus wel relevant. Als duidelijk is dat het gaat om een eenmalige jeugdzonde, zal de VOG eerder worden afgegeven. Daarnaast hangt het er sterk vanaf naar welke functie u solliciteert. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. De strafbare feiten en de positie moeten in elk geval een relatie hebben. Bijvoorbeeld aan een beoogd buschauffeur die veroordeeld is wegens rijden onder invloed zal niet snel een VOG worden afgegeven.

Tegen de weigering van de Minister om een VOG af te geven, kan overigens altijd bezwaar worden gemaakt. Kalle Advocatuur kan u hierin bijstaan.

Claudine Kouijzer

 

« Ga naar archief