Nieuws

Het neewoord, scheiden zonder rechter

Staatssecretaris Teeven heeft een wetsvoorstel  ingediend waarbij gehuwden zonder kinderen kunnen scheiden zonder tussenkomst van de rechtbank. Dat betekent ook dat er geen advocaat meer nodig is om te scheiden. Partijen kunnen simpelweg samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand om de scheiding te regelen.

De regering had dit al eerder ingevoerd voor geregistreerde partners, wat toen in de volksmond een flitsscheiding werd genoemd. Deze regeling, die al direct fel door de juridische specialisten werd bekritiseerd, was maar een kort leven beschoren. De flitsscheiding werd al snel teruggedraaid.

Was het bij de flitsscheiding nog noodzakelijk dat de echtgenoten een overeenkomst opstelden om de effecten van de scheiding goed te regelen, nu is dit in het wetsvoorstel niet langer voorgeschreven. Kortom, men kan naar het gemeenteloket en zo’n twee weken later is men gescheiden.

Dat daarmee de verdeling van de gemeenschap, het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, de verevening van het pensioen en de vaststelling van alimentatie niet aan bod komen is geen probleem volgens Teeven. Het doel is namelijk de echtgenoten die het eens zijn over hun scheiding zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven voor de afwikkeling daarvan. Maar de hierboven genoemde onderwerpen moeten natuurlijk wel geregeld worden.

Deskundigen, zoals advocaten en notarissen, vrezen dat partijen te snel zullen kiezen voor de snelle scheiding om daarna alsnog in ingewikkelde en lange (dus kostbare) procedures terecht te komen. Echtgenoten kunnen nu eenmaal niet goed overzien wat de gevolgen zijn van de scheiding en de kans dat de één zich vergist, of zich door de ander laat misleiden is groot.

Maandelijks maak ik nu al in mijn praktijk mee dat partijen samen binnenkomen met de mededeling dat zij alles al hebben geregeld. Gaandeweg de bespreking blijkt dit echter nooit volledig te kloppen. Er worden zaken over het hoofd gezien. Nu kan ik partijen daarop attenderen en komen zij tot goede afspraken. Het kost iets meer tijd en geld, maar daarmee worden lange en dure procedures voorkomen.

Dit wetsvoorstel zet juist de deur naar die kostbare procedures open. Immers, als de scheiding een feit is en één van de twee er bekaaid vanaf is gekomen, zal de ander niet meer willen meewerken aan een betere regeling. In het huidige systeem zorgen partijen eerst voor die redelijke regeling en pas dan wordt er gescheiden. Het vertrekpunt is dan veel gelijkwaardiger. Ook hebben beide partijen dan nog belang bij het vinden van een compromis. Dat is na “winst” van de een ten koste van de ander wel anders, vrees ik.

Ons kantoor zal de verdere ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgen.

Zie ook:  http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/12/08/teeven-scheiden-zonder-rechter-mogelijk.html

Martijn Kalle

 

« Ga naar archief