Nieuws

Kind van de rekening? Grote wijzigingen per 1 januari 2015 voor alimentatie

Vanaf 1 januari 2015 treden nieuwe regels in werking die voor de kinderalimentatie en partneralimentatie vergaande gevolgen zullen hebben.

Zo leidt betaling van kinderalimentatie niet meer tot een belastingteruggave. Nu is dat nog wel het geval. Dit betekent dat het – bij het meest voorkomende geval dat vader kinderalimentatie betaalt – de vader meer kost. Hij krijgt immers niets meer terug van de belastingdienst. Dat is voor vader vervelend. Helemaal wanneer hij ook nog alimentatie voor zijn ex-partner dient te betalen. Het belastingvoordeel dat hij altijd ontving voor kinderalimentatie werd namelijk opgeteld bij zijn draagkracht zodat hij daardoor meer partneralimentatie kon betalen. De vader in dit voorbeeld zal derhalve door de wijziging van de fiscale regels netto meer alimentatie gaan betalen.

Dit zal voor velen een reden zijn om een procedure bij de rechter te starten en dan ontstaat er een groot risico voor de moeder. Sinds 1 januari 2013 houden rechters namelijk rekening met het kindgebonden budget dat veel moeders ontvangen. Dit bedrag wordt van de behoefte (wat hebben kinderen nodig) afgetrokken, waardoor sinds 2013 rechters de kinderalimentatie in wijzigingsprocedures vaak lager vaststellen.

Dat zal vanaf 1 januari 2015 nog vaker gebeuren omdat de alleenstaande ouderkop wordt ingevoerd. Dit is een tegemoetkoming voor alleenstaande ouders, waarvan rechters hebben afgesproken dit in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen. Het kan daardoor zeer goed mogelijk zijn dat vaders helemaal geen alimentatie meer voor de kinderen hoeven te betalen.

Indien de moeder zelf inkomen heeft en/of een nieuwe partner met wie zij samenwoont, dan hoeft de vader geen partneralimentatie meer te betalen.

Rechters hebben in het zogenaamde Tremarapport (dat aanwijzingen aan rechter geeft om rechters in het hele land in gelijke gevallen gelijk te laten oordelen) al bepaald dat de wijziging van de wet het mogelijk maakt om de rechter een wijziging te verzoeken. De deur naar vele nieuwe alimentatieprocedures is open gezet en zal ook tot vele wijzigingen gaan leiden, is de verwachting.

Het kabinet weerlegt dit door te stellen dat de ouders het onderling moeten oplossen. Dat samen oplossen verdient natuurlijk altijd de voorkeur, maar helaas lukt dat niet alle ouders. Dat betekent dat er nieuwe discussies gaan ontstaan, mogelijk nieuwe ruzies en de kinderen?

Die zijn mogelijk het kind van de rekening.

 

Meer informatie op:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindregelingen/veranderingen-kindregelingen

http://www.verder-online.nl

Martijn Kalle

 

« Ga naar archief