Nieuws

Kinderalimentatie, tevreden moeders?

In navolging op ons vorige nieuwsbericht over kinderalimentatie het volgende. Er is vooral het laatste jaar veel discussie geweest over de wijze waarop rechters kinderalimentatie vaststellen. Deze discussie had vooral betrekking op het kindgebonden budget dat in mindering werd gebracht op de behoefte van de kinderen. Dit bedrag is vanaf 1 januari 2015 voor alleenstaande moeders aanzienlijk verhoogd, waardoor de bijdrage die vaders nog moesten betalen aanmerkelijk minder werd. In vele gevallen behoefden de vaders zelfs geen enkel bedrag meer aan kinderalimentatie te betalen.

 

Ondanks de discussie die daarover ontstond, bleven rechtbanken en gerechtshoven toch dat kindgebonden budget volledig in mindering brengen op het bedrag dat de kinderen nodig hadden. De Hoge Raad heeft daar vorige week vrijdag een einde aan gemaakt door te bepalen dat het kindgebonden budget niet meer op de behoefte in mindering wordt gebracht. Het wordt nu opgeteld bij het inkomen van de verzorgende ouder, in de praktijk meestal de moeder. Dit betekent dat vaders een hogere bijdrage zullen moeten gaan betalen voor kinderalimentatie. Dit zal mogelijk ook een einde maken aan de discussie die dit jaar hierover is gestart. Het betekent mogelijk wel dat vele zaken van het afgelopen jaar, maar mogelijk van de laatste jaren, zullen moeten worden overgedaan.

 

Zowel voor vaders als voor moeders geldt dat zij natuurlijk informatie kunnen inwinnen op ons kantoor om vervolgens de afweging te maken de discussie met de andere ouder hierover te hervatten.

Zie ook: rechtspraak.nl en Fiscalert.nl

Martijn Kalle

 

« Ga naar archief