Nieuws

Ontwikkelingen met betrekking tot vechtscheidingen

Deze week was er veel nieuws omtrent complexe conflictscheidingen, ook wel de vechtscheidingen genoemd. Volgens de orde van advocaten zouden  kinderen bij een vechtscheiding over een advocaat moeten kunnen beschikken om hun belangen te behartigen. Het kind moet bij zo’n scheiding centraal worden gesteld, zegt de Nederlandse Orde van Advocaten dinsdag in een aanbeveling aan het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Daarmee reageert de orde op het initiatief van Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) om het aantal vechtscheidingen terug te dringen. Een motie van zijn kant heeft geleid tot de zogenoemde Divorce Challenge, een project van het ministerie van Veiligheid en Justitie waar plannen en ideeën konden worden neergelegd om de positie van het kind te verbeteren.

Kinderen hebben bij een vechtscheiding professionele begeleiding nodig, vindt de orde. De advocaat spreekt met het kind en luistert naar zijn of haar wensen en stelt een zogenoemd kindplan op, dat aan de rechter wordt voorgelegd, aldus de aanbeveling.

Ook was er nieuws vanuit de Rechtspraak. Ook daar maakt men zich zorgen over het toenemende aantal vechtscheidingen. Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens de vechtscheidingen. Zij benadrukken het belang van een integrale benadering van scheidingen. Door de familierechters is een Visiedocument opgesteld waarin beschreven staat wat de gerechten doen om te voorkomen dat strijdende ouders schade toebrengen aan hun kinderen.

Vanuit de visie dat ouders en kinderen één proces van scheiding doormaken, zal actief contact en, waar dat kan, samenwerking gezocht worden met de andere professionals op het gebied van scheidingen om de nu in het proces bestaande schotten te verminderen, verkleinen of te beslechten.

Uitgangspunt voor de Rechtspraak is dat de belangen van de betrokken kinderen voldoende geborgd worden.  Gezocht moet worden naar de meest optimale manier om er voor te zorgen dat een kind in het proces wel een stem heeft en gehoord wordt. Het kind mag niet ondersneeuwen in de turbulente situatie van belangenstrijd tussen de ouders. Daarnaast moet voorkomen worden dat de betrokken kinderen niet extra of onnodig worden belast met (moeilijke) gesprekken en rondes langs instanties.

Voorkomen zou moeten worden dat het kind het probleem wordt daar waar de ouders hun problemen niet adequaat oplossen. Het belang van het kind zou vroeg in het proces van uit elkaar gaan moeten worden onderkend, en vervolgens in iedere stap in dit proces, en dus ook bij de rechtbank en het hof, opnieuw moeten worden meegenomen, zonder dat de manier waarop dit gebeurt een belasting voor het kind gaat vormen.

Al met al positief dat in de hele keten er meer aandacht komt voor de belangen van de kinderen. Van verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

 

Zie voor het volledige visiedocument:

https://www.rechtspraak.nl/visiedocument-rechtspraak-over-echtscheidingen

 

Martijn Kalle

 

« Ga naar archief