Archief

VERHUISD!

Vanaf 1 oktober is ons nieuwe adres: Oostperkweg 37, 4332 SB Middelburg

Alimentatieindexering 2021

Ieder jaar wordt door het ministerie bepaald met welk percentage de alimentatie voor ex-partners en voor kinderen moet worden aangepast. Per 1 januari 2021 dient de alimentatie met 3% te worden verhoogd. Regelmatig krijg ik de vraag of de indexering alleen geldt als de alimentatiegerechtigde er om vraagt. Dat is niet het geval. De indexering… Lees meer »

Vacature secretaresse

Wij zijn per direct op zoek naar een juridisch secretaresse voor 24-32 uur per week.  Kalle advocatuur is een klein kantoor dat gespecialiseerd is in familie-, jeugd- en strafrecht. Op ons kantoor heerst een informele, maar professionele sfeer.  Er werken thans twee advocaten en 1 secretaresse in deeltijd.   Het takenpakket : –          Agendabeheer en… Lees meer »

Kantoor weer open!

In navolging van de rechtbanken, die weer zijn gestart met zittingen, is ook ons kantoor weer open. Langzaam terug naar de oude situatie, met een aantal aanpassingen. Zo hebben wij een scherm van plexiglas in onze spreekruimte geplaatst en verzoeken wij u uw handen te desinfecteren met de gel die op de tafel in de… Lees meer »

Sinds enkele jaren geldt voor ouders van wie een kind uit huis is geplaatst dat zij vaak het gezag kwijtraken. De wet biedt die mogelijkheid als de aanvaardbare termijn is verstreken. Daarmee wordt bedoeld dat een kind binnen een redelijke termijn moet weten waar het aan toe is; gaat het ooit weer thuis bij de ouder(s) wonen… Lees meer »

Sinds vorige week dinsdag zijn de rechtbanken gesloten en vinden er geen zittingen plaats tot 6 april 2020. Ons kantoor heeft een echte procespraktijk. We gaan normaal wekelijks meerdere keren naar de rechtbanken en de gerechtshoven. Nu gaan alleen de zogenaamde urgente zaken nog door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan… Lees meer »

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland, willen wij u graag informeren over hoe wij hiermee omgaan voor zowel uw als onze veiligheid. Zolang het kan en mag zullen wij ons kantoor open houden. Telefonisch en per e-mail zijn wij zoals altijd bereikbaar. Afspraken houden we voorlopig zo veel… Lees meer »

Met ingang van 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie beperkt tot 5 jaar, behoudens enkele uitzonderingen. Dit betreft de situatie voor de alimentatiegerechtigde; de persoon die het ontvangt. Deze ontvangt bij echtscheidingen vanaf 2020 minder lang alimentatie. Er zijn nu ook door het kabinet wijzigingen doorgevoerd aan de zijde van de alimentatieplichtige;… Lees meer »

Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De  Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) houdt dan op te bestaan. De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. De Wzd is gericht op… Lees meer »

Nieuwe alimentatiewet een feit

Het heeft jaren geduurd, maar nu is het dan bijna zover. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe alimentatiewet. Het lijkt er niet eenvoudiger op geworden. De huidige wet is duidelijk. De maximale alimentatietermijn is twaalf jaar, tenzij het huwelijk korter heeft geduurd dan vijf jaar en partijen gezamenlijk geen kinderen hebben. In dat geval… Lees meer »

Kalle advocatuur 10 jaar!

Deze week bestaat Kalle Advocatuur 10 jaar. Martijn Kalle is als eenmanszaak gestart in 2009. In 2010 is  mr. Claudine Kouijzer bij het kantoor gaan werken. Ook zijn 2 secretaresses toegevoegd aan het team. In het secretariaat werken thans Ciska Joosse en Desirée Hufman. Zij zijn vaak uw eerste aanspreekpunt. In deze 10 jaar hebben wij… Lees meer »

Vacature secretaresse!

Wij zoeken  ter ondersteuning van ons team een enthousiaste collega voor 24 – 36 uur per week .   Takenpakket: –          Agendabeheer en termijnbewaking; –          Uitwerken stukken met dictafoon; –          E-mail verkeer; –          Correspondentie verwerken en afhandelen; –          Telefonisch contact met cliënten en ketenpartners; –          Archiveren; –          Alle overige ondersteunende werkzaamheden.   Wat wordt er… Lees meer »

Recht voor jou

De website rechtspraak.nl is bij velen wel bekend. Op de website is veel algemene informatie te vinden over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak. Ook nieuwsberichten over bekende rechtszaken en wetgeving zijn hier terug te vinden. Onbekender is echter de site www.rechtvoorjou.nl . Tijdens een cursus  jeugdrecht werd ik recentelijk… Lees meer »

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW, tenzij indexering uitdrukkelijk is uitgesloten. De Minister van Justitie en Veiligheid stelt jaarlijks in november het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Met ingang van 1 januari 2019 wordt de alimentatie ingevolge de wettelijke indexering verhoogd met 2%. Op de site van het… Lees meer »

  Het wetsvoorstel voor wijziging van de partneralimentatie is recent door de politiek onder het stof vandaan gehaald. De discussie omtrent de grondslag van de alimentatie en de duur ervan kan dus worden hervat. Nu is in het gros van de gevallen de alimentatieduur nog twaalf jaar. Er zijn situaties dat de alimentatiegerechtigde pas na een… Lees meer »

Open dag rechtbank

Op zaterdag 30 september opent de rechtbank in Middelburg haar deuren voor het publiek. Bezoekers kunnen op deze Open Dag van 11:00-16:00 uur onder andere een nagespeelde zitting bijwonen. Ook is het mogelijk het doorgaans hermetisch afgesloten cellencomplex te bezoeken, waar verdachten voor en na hun zitting worden opgesloten. Ons kantoor werkt dit jaar mee… Lees meer »

Onontbeerlijk in de rechtszaal en te vinden op de tafel van de rechter: de wetboeken van Strafrecht en Strafvordering. In het Wetboek van Strafvordering staan de regels rond de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het bevat de regels die de politie, het OM en de rechters in acht moeten nemen bij de opsporing, vervolging… Lees meer »

Vacature secretaresse

In verband met een geplande operatie van één van onze secretaresses zijn wij op zoek naar een:   tijdelijke secretaresse in de periode van mei tot en met augustus 2017                                                  … Lees meer »

Deze week was er veel nieuws omtrent complexe conflictscheidingen, ook wel de vechtscheidingen genoemd. Volgens de orde van advocaten zouden  kinderen bij een vechtscheiding over een advocaat moeten kunnen beschikken om hun belangen te behartigen. Het kind moet bij zo’n scheiding centraal worden gesteld, zegt de Nederlandse Orde van Advocaten dinsdag in een aanbeveling aan… Lees meer »

Ieder jaar wordt door de minister van Veiligheid en Justitie het percentage vastgesteld waarmee kinderalimentatie en partneralimentatie wordt verhoogd. Dit op grond van een wettelijke bepaling (art. 1: 402 a BW). Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. Iedere alimentatie (kinderalimentatie of partneralimentatie) dient te worden verhoogd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen of de… Lees meer »

Werkzaamheden rond kantoor

  Vorige week is Delta Infra B.V. gestart met allerlei werkzaamheden in de straten rond kantoor. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk pas in oktober 2017 afgerond zijn. Het aantal parkeerplekken rond kantoor is het komende jaar dus nogal beperkt. Uw kunt uw auto het beste parkeren op het Damplein. Excuses voor de overlast.

Veel mensen veronderstellen dat dat zodra een kind 12 jaar is, het kind dan zelf zal mogen kiezen of hij bij zijn vader of  moeder gaat wonen. Deze veronderstelling is echter niet juist. Tot 18 jaar zijn kinderen immers minderjarig. Beslissingen die betrekking hebben op de minderjarigen, kunnen enkel worden genomen door degene die het… Lees meer »

Slachtoffers van misdrijven kunnen in sommige gevallen tijdens een rechtszaak een verklaring afleggen. In deze verklaring kunnen zij vertellen over de gevolgen van het misdrijf. Dit heet het spreekrecht. Ook nabestaanden van het slachtoffer hebben spreekrecht. In de verklaring kunnen de slachtoffers vertellen over wat zij hebben meegemaakt en vooral wat de gevolgen zijn voor… Lees meer »

Als student schreef ik voor het vak rechtsvergelijking in 1995 een paper over de aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor. Ik vergeleek het Nederlandse rechtssysteem met het Amerikaanse. In tegenstelling tot Nederland, was het in Amerika toen al ondenkbaar dat een advocaat niet bij een verhoor van een verdachte aanwezig zou zijn. Ons hoogste… Lees meer »

In navolging op ons vorige nieuwsbericht over kinderalimentatie het volgende. Er is vooral het laatste jaar veel discussie geweest over de wijze waarop rechters kinderalimentatie vaststellen. Deze discussie had vooral betrekking op het kindgebonden budget dat in mindering werd gebracht op de behoefte van de kinderen. Dit bedrag is vanaf 1 januari 2015 voor alleenstaande… Lees meer »

Sinds 1 januari 2013 is de wijze van berekenen van kinderalimentatie gewijzigd. Sinds 1 januari 2015 is de discussie daarover nog heviger geworden vanwege de alleenstaande-ouderkop die op grond van de aanwijzingen uit het Trema-rapport in mindering gebracht dient te worden op de behoefte van de kinderen. Dit leidt tot veel lagere kinderalimentatie en in… Lees meer »

Dag van de Scheiding

Zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan? Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor vFAS was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij… Lees meer »

Alimentatie, zowel voor kinderen als voor de ex-partner worden jaarlijks op grond van de wet geïndexeerd. De minister bepaalt jaarlijks het percentage. In 2015 bedraagt de indexering 0,8%. De betaler van de alimentatie dient dit zelf jaarlijks door te voeren. In de praktijk blijkt dit vaak niet te gebeuren. Indien u de indexering niet in… Lees meer »

Kind en echtscheiding

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ongeveer een derde van de huwelijken in een scheiding eindigt. Daarbij zijn jaarlijks tienduizenden kinderen betrokken. De gevolgen van een echtscheiding kunnen voor kinderen zeer ingrijpend zijn. De problemen waarmee ze te maken krijgen hangen af van vele factoren, waaronder de leeftijd, maar toch vooral ook hoe ouders… Lees meer »

Vacature secretaresse

Wij zoeken  ter ondersteuning van ons team een  secretaresse voor 24 – 32 uur per week .     Takenpakket:   –          Agendabeheer en termijnbewaking; –          Uitwerken stukken met dictafoon; –          E-mail verkeer; –          Correspondentie verwerken en afhandelen; –          Telefonisch contact met cliënten en ketenpartners; –          Archiveren; –          Alle overige ondersteunende werkzaamheden.   Wat wordt er… Lees meer »

De laatste maanden is het alcoholslot veel in het nieuws geweest. Het alcoholslot is een startonderbreker die wordt ingebouwd in de auto.  De bestuurder moet voor vertrek en op willekeurige momenten tijdens een rit blazen. Als de bestuurder te veel heeft gedronken, start de auto niet. De kosten van het  alcoholslotprogramma, die door de deelnemer  moeten worden… Lees meer »

Het Juridisch Loket geeft juridisch advies aan mensen met een laag inkomen en vermogen. Zij kunnen cliënten echter niet bijstaan in een procedure. Wel kan het Juridisch Loket cliënten doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat in de buurt en informatie geven over de kosten. Indien geadviseerd wordt om de hulp van een advocaat in te schakelen,… Lees meer »

“Wanneer mag ik naar huis, er gaat toch nog wel iets van mijn straf af?” is een vraag die ik van de meeste gedetineerde cliënten gesteld krijg nadat de rechtbank vonnis heeft gewezen. In Nederland, maar ook in veel andere landen, is het gebruikelijk dat lange gevangenisstraffen niet volledig achter de tralies moeten worden uitgezeten…. Lees meer »

Recentelijk heb ik meerdere zaken gevoerd over het verhuizen met kinderen. De casus is steeds hetzelfde, namelijk dat één van de ouders wil verhuizen met de kinderen, terwijl de andere ouder dat niet wenst. De rechter komt er aan te pas omdat de ouders gezamenlijk gezag hebben over de kinderen, maar geen overeenstemming kunnen bereiken…. Lees meer »

Vanaf 1 januari 2015 treden nieuwe regels in werking die voor de kinderalimentatie en partneralimentatie vergaande gevolgen zullen hebben. Zo leidt betaling van kinderalimentatie niet meer tot een belastingteruggave. Nu is dat nog wel het geval. Dit betekent dat het – bij het meest voorkomende geval dat vader kinderalimentatie betaalt – de vader meer kost…. Lees meer »

Haastige Spoed ……….

Sinds 2 jaar hanteert het openbaar ministerie de ZSM-werkwijze. ZSM staat voor  “zo snel mogelijk”. Deze werkwijze is er op gericht om zaken snel en daadkrachtig af te handelen. Het gaat dan om veelvoorkomende criminaliteit, zoals bijvoorbeeld een diefstal, mishandeling of bedreiging. Door het openbaar ministerie wordt het beoordelen, straffen en uitvoeren van de straf… Lees meer »

Staatssecretaris Teeven heeft een wetsvoorstel  ingediend waarbij gehuwden zonder kinderen kunnen scheiden zonder tussenkomst van de rechtbank. Dat betekent ook dat er geen advocaat meer nodig is om te scheiden. Partijen kunnen simpelweg samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand om de scheiding te regelen. De regering had dit al eerder ingevoerd voor geregistreerde… Lees meer »

Kom vrijblijvend kennismaken. Van 9 tot 16 uur is er open dag – u bent van harte welkom!

Als jeugdrechtadvocaten krijgen wij regelmatig de vraag of een minderjarige na het plegen van een strafbaar feit “ een strafblad”  heeft. De term strafblad bestaat overigens alleen nog in de volksmond. Sinds 1 april 2004 is de officiële term: ‘uittreksel justitiële documentatie’. De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kent geen aparte regeling voor minderjarigen. Bij… Lees meer »

Vakantieperikelen

Niet alle ouders realiseren zich dat zij bij gezamenlijk gezag de toestemming van hun ex-partner nodig hebben voor een buitenlandse vakantie met de kinderen. Indien u zonder toestemming op vakantie naar het buitenland gaat, maakt u zich strikt genomen zelfs schuldig aan een strafbaar feit! U onttrekt uw kind aan het gezag van de andere… Lees meer »

18 juni 2014

Onze website is vernieuwd en wij zijn blij met het resultaat! Het is een website die past bij ons kantoor. De vormgeving is helder en fris met mooie foto’s van Mechteld Jansen. De inhoud is overzichtelijk en toegankelijk. We streven ernaar maandelijks één of meerdere nieuwsberichten te plaatsen. Bijvoorbeeld over nieuwe wetgeving of onze visie… Lees meer »