Jeugdrecht

Ook kinderen kunnen met het recht te maken krijgen. Bijvoorbeeld als een kind uit huis dreigt te worden geplaatst of door Jeugdzorg onder toezicht wordt gesteld. Dat soort zaken valt onder het burgerlijk recht. Maar kinderen kunnen ook met het strafrecht in aanraking komen: zowel bij de kinderrechter als tijdens een zogeheten transactiezitting bij de Officier van Justitie. Bijvoorbeeld na een diefstal, drugsbezit of een vechtpartij.

 

Kalle advocatuur is een gespecialiseerd jeugdrechtkantoor dat zowel de minderjarigen als ouders bijstaat. Het gaat dan om juridische problemen als:

  • (ontheffing uit) ouderlijk gezag
  • ondertoezichtstelling en/ of uithuisplaatsing
  • omgangsregeling
  • afstammingskwesties
  • klachten over of geschillen met Intervence,  de William Schrikker Sichting, het Leger des Heils of over Raad voor de Kinderbescherming
  • bezwaarschrift tegen afname van celmateriaal ter bepaling van DNA

 

Bij dit soort zaken speelt emotie altijd een grote rol. Daarom is de samenwerking tussen advocaat en kind of ouder(s) erg belangrijk. Daar investeren wij veel tijd in. Verder vinden wij het belangrijk dat u zich gehoord voelt, maar ook dat u de juridische onderwerpen goed begrijpt. Wij leggen het zó uit dat u snapt waar het om gaat.

 

Soms wijken de belangen van de minderjarige af van de belangen van zijn/haar ouders. De rechter kan dan (op verzoek van het kind) een bijzonder curator benoemen. Dat is een advocaat die uitsluitend voor het kind optreedt en die de rechtbank informeert over wat in het belang van het kind noodzakelijk is. Ook Kalle Advocatuur kan als bijzonder curator optreden.