Wettelijke indexering alimentatie 2019 bedraagt 2%

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 1:402a BW, tenzij indexering uitdrukkelijk is uitgesloten. De Minister van Justitie en Veiligheid stelt jaarlijks in november het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Met ingang van 1 januari 2019 wordt de alimentatie ingevolge de wettelijke indexering verhoogd met 2%. Op de site van het… Lees meer »

Ieder jaar wordt door de minister van Veiligheid en Justitie het percentage vastgesteld waarmee kinderalimentatie en partneralimentatie wordt verhoogd. Dit op grond van een wettelijke bepaling (art. 1: 402 a BW). Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. Iedere alimentatie (kinderalimentatie of partneralimentatie) dient te worden verhoogd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen of de… Lees meer »

Alimentatie, zowel voor kinderen als voor de ex-partner worden jaarlijks op grond van de wet geïndexeerd. De minister bepaalt jaarlijks het percentage. In 2015 bedraagt de indexering 0,8%. De betaler van de alimentatie dient dit zelf jaarlijks door te voeren. In de praktijk blijkt dit vaak niet te gebeuren. Indien u de indexering niet in… Lees meer »